Viktig informasjon ang. årsmøtet 21/2-2018

Medlemmer som har forslag til årsmøtet må ha levert disse til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste blir gjort tilgjengelig for medlemmene ved at denne legges ut i Haugar senest en uke før årsmøtet. Alle medlemmer med betalt kontingent har stemmerett og det vises ellers til TOP's lover hva angår saker som skal behandles.

Støtt oss

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift