Tønsberg og Omegn Pistolklubb

Tillitsvalgte 2018

Tillitsvalgte 2018

Valgt på årsmøte 21.02.2018

Styret:

 

Formann                 Jan Petter Jacobsen                              Valgt          (2018)

Nestformann           Per N.Pedersen                                     Ikke på valg (2017-2018)

Sekretær                 Bjørn Egil Femdal                                  Ikke på valg (2017-2018)

Kasserer                  Kjetil Holt                                                Valgt ( 2018 – 2019)

Styremedlem           Geir Kvam                                              Valgt ( 2018 – 2019)

Styremedlem            Arne M. Christensen                             Ikke på valg (2017-2018)

Varamedlem             Rita Englund                                          Valgt ( 2018-2019)

Varamedlem             Jonas Schadewaldt                               Ikke på valg ( 2017-2018)

 

Øvrige verv – alle valgt for et år ( 2018)

 

Utdanningskontakt            Ragnar Dahl Johansen

Revisor                             Atle Olsen

Revisor                             Erik Frøystad

Oppmann ISSF                 Styret

Oppmann felt                    Styret

Kontakt praktisk                Ben Øye      

Oppmann utebane            Kjetil Lode

Kvinnekontakt                   Åse Stubben

Kontakt svartkrutt              Per N.Pedersen

Ungdomskontakt               Finn Erik Bugge

Fagkontakt ungdom                    Styret

 

Valgkommite – valgt for et år ( 2018 )

 

Daniel  Kvål

Odd Jonas Hansen

Bjørn Espen Schulstock

Varamann:   Olaf Abell

TØNSBERG OG OMEGN PISTOLKLUBB
POSTBOKS 296
3101 Tønsberg
Org. 990 755 191

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift