Tønsberg & Omegn Pistolklubb

Feltskyting

Feltskyting

Feltskyting er oppdelt i tre hovedgrupper:

Gruppe 1: Finfelt, Grovfelt, Militærfelt, Revolverfelt.

Gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver

Gruppe 3: Magnum 1, Magnum 2

En standard feltløype består av 10 forskjellige standplasser. På hver standplass skyter man 6 skudd (5 skudd for gruppe 2 og 3) mot x antall mål.

Skytetiden er vanligvis fra 10 til 15 sekunder; absolutt minimum er 6 sekunder. Magnumøvleser har gjerne romslige skytetider, det kan være opptil 60 sekunder.

Målene man skyter på er plassert på varierende avstand. Minimumsavtand er 5 meter, mens maksimumsavstand er 70 meter for gruppe 1 og 2, og 200 meter for gruppe 3. Målene har også forskjellig størrelse og utfoming og kan være oppdukkende, fallende og bevegelige.

Skytestillingen varierer også, men for gruppe 1 og 2 er det obligatorisk med minst en standplass med stående beste hånd, en standplass med stående fri og en standplass med liggende på magen fri (fri betyr at man kan velge om man vil benytte en eller begge hender). Magnum skytes alltid fri, stående eller liggende. Andre stillinger er sittende og knestående.

TØNSBERG OG OMEGN PISTOLKLUBB
POSTBOKS 296
3101 Tønsberg
Org. 990 755 191

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift