Feltskyting er oppdelt i tre hovedgrupper:

Gruppe 1: Finfelt, Grovfelt, Militærfelt, Revolverfelt.

Gruppe 2: Spesialpistol, Spesialrevolver

Gruppe 3: Magnum 1, Magnum 2

En standard feltløype består av 10 forskjellige standplasser. På hver standplass skyter man 6 skudd (5 skudd for gruppe 2 og 3) mot x antall mål.

Skytetiden er vanligvis fra 10 til 15 sekunder; absolutt minimum er 6 sekunder. Magnumøvleser har gjerne romslige skytetider, det kan være opptil 60 sekunder.

Målene man skyter på er plassert på varierende avstand. Minimumsavtand er 5 meter, mens maksimumsavstand er 70 meter for gruppe 1 og 2, og 200 meter for gruppe 3. Målene har også forskjellig størrelse og utfoming og kan være oppdukkende, fallende og bevegelige.

Skytestillingen varierer også, men for gruppe 1 og 2 er det obligatorisk med minst en standplass med stående beste hånd, en standplass med stående fri og en standplass med liggende på magen fri (fri betyr at man kan velge om man vil benytte en eller begge hender). Magnum skytes alltid fri, stående eller liggende. Andre stillinger er sittende og knestående.

Militærfelt er for pistoler i kaliber .355 – .455 (9 mm – 11.56 mm)

De våpentekniske kravene til militærfelt:
Målkasse: fri
Maks løpslengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)


Grep: Tilnærmet like skjefteplater. Fingergrep i forkant av skjeftet tillatt

Min avtrekksvekt: 1360 gram

Patron: Prosjektil minst 5 mm utenfor hylsekant – Ikke magnumladning
Min kulevekt: 100 grains
Faktor: ≥ 120

Som man ser av de tekniske kravene er dette en klasse som passer for vanlige tjenestevåpen som benyttes av ulike militære og politiavdelinger. Det er dog en del som benytter mer rene konkurransevåpen som for eksempel Pardini GT.

Her bruker man revolver og det er kun restriksjoner på avtrekksvekt og grep.
Målkasse: fri
Maks løpslengde: fri
Maks vekt: fri
Grep: ihht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 9 mm – 11,56 mm (.355 – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Et av de mest benyttede våpen er Smith & Wesson 586/686.

Finfelt er kun kaliber .22, mens grovfelt er kaliber .30 – .38 (7.62 mm – 9,65 mm).

De våpentekniske kravene til fin- og grovfelt er identiske:
Målkasse: 300x150x50 mm
Maks løpslengde: 153 mm
Maks sikteradius: 220 mm
Maks vekt: 1400 gram (inklusiv tomt magasin)
Min avtrekksvekt: 1000 gram

Dette er de samme kravene som for banevåpnene (25 m randtenning- og grovpistol) og man må regne med å konkurrere mot skyttere med rendyrkede konkurransemaskiner. Det er ikke enkelt å skyte bedre med en 1911 enn en Walther SSP, eller med en Glock 17 enn en Pardini HP, men det er iallfall gøy å prøve.

Her må man bruke en pistol som er liten nok.
Målkasse: 185x125x35 mm
Maks vekt: 800 gram (inklusiv tomt magasin)
Grep: Tilnærmet like skjefteplater.
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)
Patron: Ikke magnumladning

Øvelsen var nok opprinnelig ment for småpistoler a la Mauser HSC, Walther PPK ol., våpen som kan benyttes i original tilstand. Det er dessverre dog ikke noe i veien for å tilpasse feks. en Hämmerli X-Esse.

Her må man bruke en liten nok revolver

Målkasse: 200x150x40 mm
Maks vekt: 1000 gram
Grep: Tilnærmet like skjefteplater.
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: 5,6 mm – 11,56 mm (.22LR – .455)
Patron: ikke magnumladning

Her kan man bruke både pistol og revolver
Målkasse: fri
Maks løpslengde: fri
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: .357 – .40
Patron: Minimum hylselengde 25 mm
Min kulevekt: 140 grains
Faktor: ≥190

Typisk våpen til Magnum 1 er revolver i .357 Magnum. Man kan også bruke pistol. Minimums hylselengde er satt for å forhindre folk i å lade små patroner (.40 SW) hardt nok til å klare faktorkravet (som vanlig er det noen som mener at folk må beskyttes mot seg selv). Faktoren regnes ut ved å gange kulevekten i grains med hastigheten i fot per sekund og dele dette på 1000. Således vil en 190 grains kule @ 1000 ftps være akkurat på faktorkravet, mens en 158 grains kule må opp i 1203 ftps.

Likt Magnum 1, men med grøvere kuler og høyere faktor

Pistol eller revolver
Målkasse: fri
Maks løpslengde: fri
Min avtrekksvekt: 1360 gram
Kaliber: .41 – .505
Min kulevekt: 210 grains
Faktor: ≥275

Kontaktskjema