Agenda :

1. Skyting som idrett og hobby
2. Ønsker i fra medlemmene, hva er mulig å få til?

Kontaktskjema