medlemsmøtet kl. 1800
Møtet er beregnet til å ta ca. 2 timer, deretter skyting på øvre bane.

1: Programskyting øvre bane, frivillige som kan tenke seg å lære hvordan dataprogrammet virker, samt å kunne kjøre et program/programskyting på egen hånd.
2: Status oppgradering nedre bane.
3: Stevnedeltakelse, status så langt
4: Diskusjon.

Kontaktskjema