Det vil i løpet av Januar bli satt opp kurs for nye dynamisk skuyttere.

Sjekk seksjonen for Dynamisk og ta kontakt om du ønsker å delta på dette kurset.

2 + 12 =

Kontaktskjema